top of page

Kompetens för alla

År 2020 bildade vi som en grupp om fem vårt eget mjukvaruföretag, COMPALL, i västra Finland, för att lösa ett vanligt bemanningsproblem inom vårdbranschen. Vårt mål är att uppmuntra patientsäkerhet genom vår webbapplikation för kompetensutveckling.

AdobeStock_284764357.jpeg

Vad är COMPALL?

 1. En webbapplikation för kompetensuppföljning
   

 2. Din personliga kompetensbank
   

 3. Översikt över personalens kompetens

AdobeStock_320213477.jpeg

När behövs COMPALL?

 1. När företaget vill förbättra arbetssäkerheten
   

 2. Då din och hela personalens kompetens ska upprätthållas
   

 3. För att kunna indikera hur specifika kompetenser förändras till följd av personalströmmar

bottom of page