top of page
Mockup till investor sida .png

Vår berättelse

När jag, Camilla Mattjus, studerade välfärdsteknologi började jag se tydligare de praktiska problem som faktiskt finns inom sjukvårdens alla områden. Som sjukskötare ser jag att den största utmaningen inom området är översikten och hanteringen av yrkeskompetenserna.

 

Det är svårt att överblicka ifall varje arbetsskift har tillräckligt med kompetent personal på plats. Det här leder till att det kan finnas stora skillnader i beredskapsnivån. Till exempel förväntas interna vikarier vara på olika avdelningar med otillräcklig inskolning. Jag insåg att det behövs ett system för uppföljning och planering av dessa moment, så att det alltid finns någon på plats som har de kunskaper som krävs. Där föddes idén till COMPALL, en webbapp som följer personalströmmen i realtid.

Patienterna har rätt till jämlik vård oberoende av var de bor i Finland. Just nu fungerar inte detta. Jämlik vård kunde garanteras genom en beredskap där varje vårdenhet har den kompetens som behövs.

COMPALL är en plattform för både användare och organisationer där alla kan hantera sina egna praktiska färdigheter samt använda den som ett digitalt CV. Vår app säkerställer patientsäkerheten i och med att den följer upp kompetenserna hos personalen och ledningen och därmed bidrar det till att organisationen får en mera kompetensdriven arbetskultur.

Organisationer kan skapa teams och få en överblick av vad personalen har för förmågor och kompetenser som behöver tillsättas. Förmännen kan fritt sätta in kompetenser som teamet behöver och därmed följa upp att arbetet löper.

På marknaden finns cirka 400 000 människor som arbetar inom social- och hälsovården i Finland - allt från primärvård till specialsjukvård. COMPALL har även siktet inställt på att nå ut till industrin, där ytterligare 300 000 personer arbetar bara i Finland. Vårt mål inom en snar framtid är att vara ledande inom vår bransch i hela Europa.

Vill du vara med och skapa en kompetensdriven arbetsplats där vi skapar en värld med jämlikare vård? Vi söker investerare som tror på en framtid där vårdfel och arbetsolyckor minskar samtidigt som personalen utvecklas.

Hör gärna av dig till mig.

received_1044711043130550_edited_edited_edited_edited.png

Camilla Mattjus

GRUNDARE & VD

  • LinkedIn
bottom of page