top of page

Vårdbranschen

Bara i Finland arbetar 400 000 människor inom sjukvården och arbetsuppgifterna är av stor variation. Personalen arbetar med allt från primär- till specialsjukvård, vilket inbegriper allt från äldreomsorg och hemsjukvård till kirurgi och inremedicinsk vård. Inom alla dessa områden krävs specifika kompetenser.

Personalströmmarna är stora inom vården och vikarier och ny personal är i omlopp dagligen. Dessa förändringar gör uppföljningen av kompetenser i realtid till en utmaning.

I och med personalförändringar är det också en trygghet att arbetstagaren vet vilka kompetenser hen förväntas ha för den specifika avdelningen, vilket enkelt kan följas med i vår webbapp.

COMPALL hjälper er att få en helhetsbild av arbetstagarnas kompetenser och är ett hjälpmedel i planeringen av personalstyrkan per enhet.

 

bottom of page